Associació Intercultural Diàlegs de Dona

Associació tque reballa per facilitar el coneixement de la nova societat a les dones immigrades del barri del Raval, amb l’objectiu de guanyar autonomia i seguretat personal.