Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats

El CJAS és un centre d’atenció a adolescents i joves en temes relacionats amb la sexualitat en un model d’atenció feminista i basat en drets. En el centre es treballa per detectar i atendre casos de violències masclistes. També s’ofereixen activitats educatives contra aquestes violències i intervencions directes en festes i contextos d’oci nocturn.