Drac Màgic

Drac Màgic som una cooperativa d’iniciativa social que treballa per la representació de les dones en els mitjans de comunicació audiovisuals i en l’autoria cinematogràfica, així com la formació en llenguatges audiovisuals promovent la divulgació de la cultura cinematogràfica entesa com a espai de coneixement, crítica i reflexió.