EdPAC – Educació per a l’Acció Crítica

Treball educatiu i crític sobre pantalles des d’una perspectiva feminista