Fundació SURT. Fundació de dones

Treball amb dones i per a les dones, per fer efectius
els seus drets econòmics, socials i culturals i d’eradicar les discriminacions
que viuen, a través de promoure l’equitat de gènere, l’empoderament
de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge.