Hortigues – Feministes d’Horta

Hortigues, el col·lectiu de dones feminista d’Horta, treballem la perspectiva de gènere a Horta, el barri, les entitats, i les festes majors.