Titània Tascó

Titània va sorgir a Barcelona el 1985 per donar resposta al desig i la necessitat de moltes dones i de les seves parelles d’acollir la seva criatura a casa, de tenir cura de la seva salut i de la seva maternitat i paternitat, el respecte a les seves decisions de com, on i amb qui volien parir, des d ́una elecció lliure, informada i responsable. Oferim una atenció personalitzada, integral, respectuosa, afectuosa i feminista.