Trama Serveis Culturals

Sensibilització en gènere i prevenció de la violència masclista a través de l’art i la cultura.