Al voltant d’una dona empoderada, hi ha una tribu de dones que li fan costat.

Appodera’t vol motivar la presa de consciència sobre els mecanismes de la violència masclista heteropatriarcal en les estructures, les relacions i les vivències personals; i fomentar les relacions conscients i respectuoses.

En paral·lel a la creació i difusió de la webapp, Appodera’t es caracteritza també per la creació de grups d’apoderament de dones lbtiq+ i cis.

A través d’una metodologia participativa, vivencial, feminista, volem incidir en la capacitat de generar xarxes i estructures de col·laboració i en l’agència de les persones amb qui treballem, per fer-les protagonistes de les pràctiques, identitats i relacions que vulguin promoure, i que els canvis generats siguin sostenibles en el temps.

 

Històric

Des de que va nèixer Appodera’t, Matriu hem facilitat diversos grups de dones:

  • Durant l’any 2016 vam realitzar 3 tallers de prevenció de violències masclistes 2.0 als PIADs de Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó.
  • De maig a novembre del 2017, vam fer trobades quinzenals d’un grup d’apoderament de dones, lesbianes i trans a la Casa Orlandai de Sarrià.
  • De maig a juliol del 2017 vam fer un grup d’apoderament de dones al PIAD de Ciutat Vella
  • Actualment estem realitzant un taller d’autocura per dones que volen millorar les seves relacions al PIAD de Sanrs-Montjuïc.

 

Quin enfoc donem als grups?

  • Treballem per afavorir la presa de consciència de la dimensió social de l’heteropatriarcat, i com es connecta amb les esferes personals de les experiències de vida.
  • Volem incidir, també, en accions per trencar l’aïllament, conseqüència de l’individualisme promogut per les estructures i formes de funcionament vigents, que considerem violentes i masclistes.
  • Promovem l’agència i la responsabilitat de les persones i els col·lectius en la construcció d’alternatives a les injustícies existents.
  • Apostem per la mirada interseccional de les lògiques de dominació: entenem que la violència masclista no s’esdevé aïlladament d’altres eixos d’opressió, estructurals i relacionals
  • Partim d’una visió positiva i sensible al conflicte, entenent que aquest pot esdevenir una oportunitat de transformació d’una situació d’injustícia, en pro de la construcció d’unes estructures i relacions lliures de violències.

Col·labores?

Matriu comencem una campanya de micro-finançament (crowdfunding) amb Goteo per poder finançar un nou grup d’apoderament per a dones el dia 1 de març de 2018.

Volem afrontar col·lectivament com ens impacta el patriarcat i les dificultats econòmiques que patim les dones per tirar endavant els nostres projectes.

Per això, les recompenses estan fetes per dones participants dels grups anteriors d’apoderament i per altres dones en projectes d’auto-ocupació.

Necessitem la vostra participació! Podeu fer aportacions econòmiques entrant aquí i també col·laborar ajudant-nos amb la difusió!